Το CATERING LA FOURCHETTE ξεκίνησε την δραστηριότητά της στον Πύργο Ηλείας το έτος2002 με την υποστήριξη του Ομίλου  LA FOURCHETTE A.E., εταιρεία αμιγώς ελληνικών κεφαλαίων, η οποία   της παρεχώρησε την τεχνογνωσία και τις αυστηρές προδιαγραφές στην ποιότητα και στις παρεχόμενες εν γένει υπηρεσίες στον χώρο του Catering Λειτουργεί με συνέπεια και σεβασμό διασφαλίζοντας την ποιότητα για το αποδεδειγμένα επιτυχές αποτέλεσμα κάτω από την αυστηρή καθοδήγηση της κ.ΤΑΝΙΑΣ  ΚΑΡΔΑΡΗ που είναι η διευθύνουσα της εταιρείας.   .

 

Η οργάνωση και γενικότερα η μελλοντική πορεία της στον χώρο βασίζετε στον συνεπή επιχειρηματικό σχεδιασμό, στην κάθετα ελεγχόμενη παραγωγή, στην προσφορά των ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς του πελάτες.  στην σωστή στελέχωση της με άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και στην συνεχή ενημέρωση της οποιαδήποτε εξέλιξης και τάσης που εμφανίζεται στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.